Treningspuls

Go to English Version English
Denne kalkulatoren bruker 226-alder for makspuls menn, og 220-alder makspuls kvinner. Hvis du ønsker å regne ut puls selv kan du for eksempel bruke Karvonens formel. Formelen er: Hvilepuls + (differansen mellom makspuls og hvilepuls) x ønsket treningsintensitet. Hvis din hvilepuls er 55, makspuls 170, og du ønsker å holde 70 prosent av makspuls, blir regne- stykket slik: 55 + (170 - 55) x 0,70 = 136. Hvis du vil trene ved 90 prosent av makspuls: 55 + (170 - 55) x 0,90 = 153.

Finn treningspuls:

Du må tillate popups for at kalkulatoren skal virke


Pulssoner:
Kilde: i Form
Sone 1:
Oppvarming (50-60 % av maksimum) Svært lett trening. Trening i denne sonen øker blodsirkulasjonen i kroppen og fungerer som oppvarming og nedtrapping. Du forbrenner primært fett, men det totale kaloriforbruket er relativt lavt. Derfor er du nødt til å trene i ganske mange timer hvis du har tenkt å forbrenne fett i denne pulssonen.
Sone 2:
Lett trening ( 60-70 % av maksimum) Relativt lett trening. Du bør være i stand til å prate uanstrengt uten å hive etter pusten. Ved denne intensiteten er det fett som er hovedenergikilden, og formålet er primært å venne kroppen til langvarige belastninger og bedre evnen til å forvalte og økonomisere energiressursene i kroppen. Trening med denne intensiteten føles lett nok til at den kan opprettholdes over lengre tid, derfor er utbyttet stort - hvis du da har mulighet for å sette av tid til formålet. Trener du for å komme i form til et sykkelritt, mosjonsløp eller andre krevende utfordringer av lengre varighet, er det i dette området du hovedsaklig bør trene.
Sone 3:
Relativt anstrengende trening (70-85 % av maksimum) Treningen vil føles relativt anstrengende, men det er liten opphoping av melkesyre i bena. Derfor bør du uten problemer kunne trene sammenhengende i 20-30 minutter med denne intensiteten. Kaloriforbruket er svært høyt, og derfor er slankeeffekten særdeles god. Trening i dette området øker evnen til å holde en konstant høy intensitet over et lengre tidsrom. På grunn av den relativt store belastningen, bør du ikke trene oftere enn to ganger i uken på dette nviået.
Sone 4:
Hard trening (85-95 % av maksimum) Krevende trening som sjelden kan opprettholdes over lang tid. Formålet er å flytte grensen for hva du maksimalt kan yte, rett og slett gjøre kroppen sterkere og mer utholdende. Intervalltrening er en av de beste metodene for å få pulsen opp, dvs. at du belaster kroppen hardt i korte perioder for deretter å ta en liten pause. Trening i denne pulssonen er svært tøft for kroppen. Én ukentlig treningsdose med denne intensiteten bør være det absolutte maksimum.
Sone 5:
Konkurransetrening (95-100 % av maksimum) Denne belastningen når du bare hvis du presser deg helt på grensen av hva du kan yte. Trening i denne sonen er bare interessant hvis du driver med konkurranseidrett der forskjellen mellom seier og nederlag ligger i om du er i stand til å presse deg selv mer enn konkurrentene. Har du behov for det, kan det alltids flettes inn i intervalltreningen.