Finn kvadratroten

Go to English Version English
I matematikk er kvadratroten til et positivt, reelt tall a, det positive reelle tallet som ganget med seg selv gir a som resultat. For eksempel er kvadratrøttene til 9 lik 3 og −3. Kvadratrot refererer alltid til den positive kvadratroten.
Tall:
Kvadratrot: