Finn romertall

Go to English Version English
Gjør om tall (arabiske tall) til romertall. Skriv inn tall fra 1 til 3,999,999.
Logikken i romertall er ganske enkel:
MDCCXVII = 1000 +500+100+100 +10 +5+1+1 = 1717
Romertall skrives med stor bokstav.

=

NB!
Vanligvis skal det brukes punktum ved ordenstall, men hvis man bruker romertall, skal det ikke stå punktum etter: Olav V eller Olav 5.