Pythagoras’ læresetning

Go to English Version English
Pythagoras’ læresetning er en av de mest grunnleggende læresetninger innen euklidsk geometri og kan uttrykkes som: «I en rettvinklet trekant er summen av kvadratene på katetene lik kvadratet på hypotenusen.» Noe som gir Pythagoras' læresetning uttrykkes som ligningen:
( a2 + b2 = c2 )
2 +  2 =  2