Primtall

Go to English Version English
Et primtall er et naturlig tall større enn 1 som ikke kan deles på annet enn 1 og seg selv. Hvis du vil se alle primtall opp til 100, skriver du inn 100 og Regn ut.