Er det ett primtall?

Go to English version English

Primtall

Et primtall er et naturlig tall større enn 1 som ikke kan deles på annet enn 1 og seg selv. Skriv inn et tall i kalkulatoren og den vil umiddelbart fortelle deg om det er et primtall eller ikke.

Finn primtall:
Skriv tallet
Resultat: