Midje-hofte-indeks

Go to English Version English
Midje/hofte (M/H) indeks gjenspeiler intraabdominal fedme. Økende M/H indeks er bedre korrelert til annen sykdom enn BMI eller vekt alene.
M/H er definert som: M/H = Midje(cm)/Hofte(cm)
Ønsket MH-nivå, det vil si normalområde: M/H-indeks < 0,8 hos kvinner.
M/H-indeks < 0,9 hos menn.
Midje (cm)
Hofte (cm)
M/H =
Overvekt:
Menn > 0,9  Kvinner > 0,8

Pæreform (lav helserisiko)
Kvinner med et forhold på 0,8 eller lavere (menn under 0,95) anses å være pæreformede. Personer med pæreformede kropper er i den laveste risikokategorien for helseproblemer som hjertesykdom, type 2 diabetes og noen former for kreft. I pæreformede legemer har fett en tendens til å samle seg rundt hofter og rumpe, i stedet for midjen. Dette er helt ned til genetikk. Imidlertid bemerker helsemyndighetene at selv pæreformede har høyere risiko hvis midjemålingen overstiger 94 cm for menn, eller 80 cm for kvinner.

Epleform (høy helserisiko)
Kvinner med et forhold på 0,85 eller høyere (menn over 1,0) anses å ha epleformede legemer. Fett har en tendens til å samle seg rundt midten, og epleformede legemer står overfor en høy risiko for type 2 diabetes og hjertesykdom, og til og med noen typer kreft. Selv personer med moderat BMI kan oppleve at vekten er fordelt mest på midten.