Tommer ⟷ Centimeter

Go to English Version English
Ofte er mål i diverse brukerhåndbøker med mere oppgitt i Inch, som betyr tomme. Med denne kalkulatoren trenger du ikke slite mer med å huske hvor lang en tomme er. Den internasjonale tommen er definert som 2,54 cm, og en huskeregel er at en tomme er like bred som en tommel.

Gjør om til tommer eller centimeter
Gjør om:
Tommer =
Centimeter =