Primtallsfaktorisering

Go to English Version English
Primtallsfaktorisering er å skrive et tall som produkt av to eller flere faktorer, og at disse faktorerene skal være primtall. Alle tall større enn 1 kan skrives som produktet av primtall. Eksempelvis kan tallet 52 skrives som 22 x 13.
Faktorisering(primtallsfaktoriseringen) går ut på å skrive tall som produkt av primtall.


Beregner... [0%]
Beregner... [0%]
Skriv inn naturlige tall som skal faktoriseres.