Finn Påskesøndag

Go to English Version English
Alt. 1 Utregningen er ikke lett, men prøv å lære denne enkle huskeregelen: Første påskedag er første søndag etter første fullmåne etter vårjevndøgn. Vårjevndøgn, da dagen og natten er like lange, ligger alltid mellom 19. og 21. mars. Påsken kan derfor bare finne sted i perioden mellom 22. mars og 25. april.
Alt. 2 Eller bruk denne kalkulatoren til finne datoen til Påskesøndag hvilket som helst år.
Hvilket år? Dato for valgte år er: