Dødsteller

Deaths World Wide English
Ifølge Statistisk sentralbyrå døde det i alt 41 963 personer i Norge i 2007, det gir ca. 115 dødsfall per dag. Hvis du holder denne siden opp lenge nok, vil du se hvilke dødsårsaker som er hyppigst. Antall feilbehandlinger per år er ett tall fylkeslege Petter Øgar i Sogn og Fjordane presenterte i NRK Sogn og Fjordane.