Deaths Counter Worldwide

Deaths Norway Translated Javascript

Tallene er hentet fra WHO for totalsum hele verden 2005, tall fra Norge fra Statistisk sentralbyrå, 2006-tall. Tallene på en rekke sykdommer er estimater og bør derfor ikke brukes til annet enn illustrasjon.