Største felles faktor/divisor

Største felles divisor/faktor, er det største tallet som deler to tall. På norsk er dette aritmetiske begrepet også omtalt som største felles faktor. I dag er det mest vanlig å bruke den engelske forkortelsen gcd.
Hvis du bare skal finne største felles faktor for to tall, lar du rute 3 stå åpen.


Tall 1:
Tall 2:
Tall 3:
Største felles faktor
Dette er største felles faktor for tallene du valgte.