BMI-kalkulator

Vekt
Høyde
BMI
Som er:
WHOs klassifisering
WHOs BMI
BMI Vektklasse
Opp til 18,5 Under normalvekt
18,5-24,9 Normal vekt
25,0-29,9 Overvekt
30-35 Fedme grad 1
35-40 Fedme grad 2
Over 40 Ekstrem fedme

BMI-kalkulator avansert

Kjønn
Alder
Høyde (cm)
Vekt (kg)
Kroppsmasseindeks (KMI), fra engelsk body mass index (BMI), er en formel som viser balansen mellom høyde og vekt. Formelen indikerer om en person er over- eller undervektig, eller har normal vekt. Formelen er ikke helt eksakt, da feks. muskuløse og personer med tung benbygning kan ha en BMI-verdi på over 25 uten å være overvektige. BMI skiller heller ikke mellom kroppsfett og muskler, selv om muskler veier mer enn fett.